Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Sveriges förre statsminister Fredrik Reinfeldt (M) återrapporterar till riksdagen om EU-toppmötet den 30 januari 2012 och beslutet att Sverige går med i EU:s finanspakt. Foto: Bertil Ericson/TT.
I fokus

Publicerad: 2012-02-16 Senast uppdaterad: 2016-04-19

Sverige är med i EU:s finanspakt

Sverige gick med i EU:s finanspakt 2013. Sverige har därmed insyn i frågor som rör euroländernas ekonomiska politik, men har inte förbundit sig att följa reglerna i avtalet.

Stats- och regeringscheferna i de EU-länder som har euro som valuta kom i slutet av 2011 överens om en finanspolitisk pakt för att öka samordningen av euroländernas ekonomiska politik. En målsättning i pakten är att euroländernas offentliga finanser ska vara i balans.

Även länder som inte har euro som valuta kan ansluta sig till finanspakten och det röstade Sveriges riksdag ja till i mars 2013. Det innebär att Sverige har godkänt avtalet om stabilitet, samordning och styrning inom EU:s ekonomiska och monetära union, EMU.

Finanspakten ska skapa budgetdisciplin

Finanspakten ska stärka budgetreglerna i euroländerna. Avtalet är bindande för euroländerna och innehåller bland annat följande:

  • Euroländerna måste förbinda sig att inte ha ett större budgetunderskott än 0,5 procent av BNP sett över en viss tidsperiod.
  • EU-kommissionen kan ställa krav på till exempel ett eurolands offentliga utgifter och ge böter till euroländer som har för stora budgetunderskott.
  • Om länderna inte följer budgetreglerna måste de rätta sig efter EU-kommissionens rekommendationer, om inte en majoritet av euroländerna tycker annorlunda.
  • EU-domstolen kan döma ett euroland att betala böter om det inte inför budgetkraven i sina lagar.

Reglerna är inte bindande för Sverige

Avtalet är inte bindande för Sverige eller för andra EU-länder utanför eurosamarbetet så länge de inte inför euro som valuta eller frivilligt förbinder sig att följa reglerna.

Euroländerna ska hålla eurotoppmöten minst två gånger om året. Icke-euroländer som har gått med i finanspakten får delta i minst ett sådant möte per år och får insyn när euroländerna diskuterar frågor som till exempel konkurrenskraft och regler för valutaunionen.

Finanspakten godkändes av varje land enligt landets konstitutionella bestämmelser. I Sverige skedde det genom omröstningen i riksdagen. Men riksdagen var inte enig i sitt beslut. Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet reserverade sig mot förslaget att godkänna finanspakten.

Avtalet är mellanstatligt än så länge

Kroatien, Storbritannien och Tjeckien har inte anslutit sig till finanspakten. Finanspakten är därför ett mellanstatligt avtal mellan de 25 länder som är med. Men målet är att avtalet ska skrivas in i EU-rätten inom fem år efter att det trädde i kraft. Om detta blir aktuellt anser den svenska riksdagen att det kräver riksdagens godkännande.

Ordförklaringar

Budgetunderskott

Ett budgetunderskott uppstår när ett lands utgifter är större än landets inkomster.

EMU

EMU står för ekonomisk och monetär union. Alla EU-länder deltar i det ekonomiska samarbetet EMU, men alla har inte infört den gemensamma valutan euro.

Läs mer om EMU

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.