Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Så avgörs Sveriges EU-avgift

2017 ska Sverige betala 29,6 miljarder kronor i avgift till EU och få tillbaka drygt 11 miljarder enligt regeringens budgetproposition. Den planerade avgiften för 2017 blir därmed på samma nivå som förra året. Sverige betalade 30,4 miljarder kronor i EU-avgift 2016 och fick tillbaka 11 miljarder.

Sveriges EU-avgift 2017

  • Avgift: 29,6 miljarder kronor
  • Återflöde: 11,2 miljarder kronor från EU
  • Nettoflöde: -18,3 miljarder kronor

EU-avgiften bestäms bland annat utifrån medlemsländernas bruttonationalinkomst (BNI). Avgiften från medlemsländerna är EU:s viktigaste inkomst och kallas för EU:s egna medel. Sverige betalar mer i medlemsavgift än vad landet får tillbaka från EU i form av stöd och bidrag. Därmed är Sverige en så kallad nettobetalare till EU. För Sverige är avgiften högre än återflödet och därför får Sverige rabatt på medlemsavgiften.

Så bestäms hur mycket ett land ska betala

Den största delen av EU:s pengar går till jordbruket och till utjämning av sociala och regionala klyftor. Eftersom Sverige har små men moderna jordbruk får Sverige inte lika mycket jordbruksstöd som länder med stor jordbruksproduktion eller länder med jordbruk som behöver moderniseras. De regionala och sociala klyftorna är jämförelsevis små i Sverige och därför finns inte samma behov av sådana stöd i Sverige som i många andra EU-länder.

En annan anledning till att Sverige är nettobetalare är att Sverige har goda inkomster, bland annat från export av varor till utlandet. Stora inkomster innebär en hög BNI och därför blir Sveriges avgift hög.

Sveriges medlemsavgift 2017

I budgetpropositionen gör regeringen en beräkning över hur stor medlemsavgiften till EU blir samt hur mycket Sverige beräknas få tillbaka.

För att få en helhetsbild bör man även ta hänsyn till att det finns utgifter som är kopplade till EU-medlemskapet, men som inte särredovisas i statsbudgeten. Det kan till exempel handla om myndigheternas kostnader för att administrera EU-stöd

Avgiften till EU

Budgetpropositionen för 2017, miljoner kronor

Tullar och sockeravgift 6 212
Momsbaserad avgift -4 981
Avgift baserad på BNI 27 916
Storbritannienavgift 439
Avgifter totalt 29 586
Återflöde från EU 
Finansiering från EU:s jordbruksfond 8 515
Finansiering från EU:s fiskefond 162
Finansiering från EU:s regionalfond 1 407
Finansiering från EU:s socialfond 979
Finansiering till transeuropeiska nätverk 22
Övrig finansiering från EU 186
Återflöde totalt 11 271
Nettoflöde från statsbudgeten till EU -18 315

Sveriges EU-avgift 1995-2016

I tabellen nedan återges vad Sverige har betalat i avgift till EU och vad landet har fått tillbaka i form av stöd och bidrag, det så kallade återflödet. Nettoflödet är skillnaden mellan vad Sverige betalar och får tillbaka. Summorna är angivna i miljarder kronor i det aktuella årets penningvärde.

Årtal

Avgift till EU

Tillbaka från EU

Nettoflöde

2016 30,4 11 -19,4
2015 44,2 9,7 -34,5
2014  41,5  11,9  -29,6
2013 37,4 10,3 -27,1
2012 31,4 9,8 -21,6
2011 30,6 12,3 -18,3
2010 30,4  12,9  -17,5 
2009 19,2* 11,9 -7,3
2008 31,5 11,0 -20,5
2007 26,6 13,0 -13,6
2006 25,9 12,4 -13,5
2005 25,6 12,6 -13,0
2004 25,6 11,6 -14,0
2003 18,3 12,0 -6,3
2002 20,6 9,3 -11,3
2001 23,3 8,5 -14,8
2000 22,3 9,0 -13,3
1999 20,9 9,3 -11,6
1998 20,9** 9,6 -11,3
1997 19,5** 8,2 -11,3
1996 13,2** 6,8 -6,4
1995 10,9** 1,1 -9,8

* Att Sverige betalade en betydligt lägre avgift 2009 beror på att reglerna för ländernas avgifter ändrades detta år. De nya reglerna innebar att Sveriges avgift blev lägre än vad den varit med de tidigare reglerna. Beslutet gällde från 2007 och Sverige kompenserades för detta med en rabatt på 2009 års avgift.

** Sverige fick en infasningsrabatt på EU-avgiften de första fyra åren av medlemskapet. I tabellen anges avgiften efter att rabatten har dragits av.Ordförklaringar

Nettobetalare

Ett land som betalar mer i avgift till EU än vad landet får tillbaka i EU-stöd och bidrag.

Läs mer om Nettobetalare
Senast uppdaterad: 2017-04-24

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.