Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Ung kvinna röstar i vallokal. Foto: Leif R Jansson/Scanpix.

EU-val vart femte år

Vart femte år är det val till Europaparlamentet, så kallat EU-val. Då väljer svenskarna de partier och kandidater som de vill ska sitta i Europaparlamentet. I Sverige har svenska medborgare över 18 år rösträtt i EU-valet. Om du har rösträtt får du också ställa upp som kandidat i det svenska valet till Europaparlamentet.

Till Europaparlamentsvalet kan även EU-medborgare bosatta i ett annat EU-land rösta i det land de bor.

Europaparlamentsvalet i Sverige

Valen till Europaparlamentet i EU:s medlemsländer hålls normalt i juni men 2014 var valen den 22-25 maj. Eftersom Sverige blev medlem i EU mitt under en mandatperiod hölls det första valet till Europaparlamentet i Sverige 1995. Därefter har Sverige hållit fyra ordinarie EU-val, samtidigt med EU-valen i andra medlemsländer. De har hållits 1999, 2004, 2009 och 2014.

Samma vallag för alla val i Sverige

I Sverige är det samma vallag som fastställer hur både val till riksdag, landsting, kommun och Europaparlamentet ska gå till. Den stora skillnaden är att i EU-valet är hela landet en enda valkrets. Annars går själva röstningen till på samma sätt och även till Europaparlamentet gäller att ett parti måste få minst fyra procent av rösterna för att vara med i mandatfördelningen. Personröster räknas för den kandidat som fått minst fem procent av partiets röster i hela landet.

Vem får rösta?

Du får rösta i Europaparlamentsvalen i Sverige om du har fyllt 18 år senast på valdagen och är:

  • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige
  • medborgare i något av EU:s medlemsländer och är folkbokförd i Sverige.

Vem får ställa upp i valet i Sverige?

Enligt vallagen har den som har rätt att rösta även rätt att ställa upp i ett val.

För att få kandidera för Sverige i Europaparlamentsvalet måste man vara minst 18 år och folkbokförd här. Det innebär även att medborgare från andra EU-länder kan kandidera på ett svenskt mandat om de är folkbokförda i Sverige (se nedan). Svenska medborgare som har flyttat från Sverige kan också ställa upp i valet på svenskt mandat. Det förutsätter att han eller hon inte samtidigt ställer upp i något annat land, exempelvis för landet där han eller hon nu bor.

I Sverige måste man ställa upp som kandidat för ett parti. Det går alltså inte att kandidera som fristående kandidat i valet till Europaparlamentet.

Ett parti som vill ställa upp i valet måste ha ett partinamn. Det finns däremot inga regler eller krav för hur partiet ska se ut eller hur många kandidater som ska ställa upp.

Utländska EU-medborgares rättigheter

EU:s regler säger att EU-medborgare som är bosatta i ett annat land än sitt hemland har rätt att rösta i Europaparlamentsvalet och vissa lokala val i det land där han eller hon är bosatt. Utländska EU-medborgare har även möjlighet att kandidera till Europaparlamentet i det land de är bosatta i.

Det innebär att till exempel en svensk medborgare som är folkbokförd i Frankrike får rösta på ett franskt parti med franska kandidater i valet till Europaparlamentet. Han eller hon kan även kandidera på ett franskt mandat i Europaparlamentet och delta i kommunalvalen på den franska bostadsorten. Detsamma gäller på motsvarande sätt utländska EU-medborgare som är skrivna i Sverige. För att kunna delta i valen till Europaparlamentet måste andra EU-medborgare anmäla till länsstyrelsen att de vill bli upptagna i röstlängden, om de inte redan är med där.

Utländska EU-medborgare har denna rättighet under förutsättning att personen inte har förlorat sin rösträtt eller sin valbarhet enligt de regler som gäller i bosättningslandet eller i hemlandet. En person får bara rösta en gång och bara kandidera på ett lands lista per val.

Valdeltagande i valen till Europaparlamentet

Valdeltagande i valen till Europaparlamentet för Sverige och EU, 1979-2014.

* Sverige höll val till Europaparlamentet den 17 september 1995.

Valdeltagandet i siffror

Ordförklaringar

EU-medborgare

Den som är medborgare i ett EU-land är också EU-medborgare. EU-medborgarskapet ger vissa rättigheter, till exempel rätten att rösta i val till Europaparlamentet.

Läs mer om EU-medborgare

Europaparlamentet

Europaparlamentet beslutar om nya EU-lagar tillsammans med ministerrådet. Ledamöter i Europaparlamentet väljs i allmänna val i EU-länderna.

Läs mer om Europaparlamentet

EU-valet

Ledamöterna i Europaparlamentet väljs i allmänna val i alla EU:s medlemsländer. Valet sker vart femte år och brukas kallas EU-valet.

Läs mer om EU-valet
Senast uppdaterad: 2016-04-19

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.