Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Sverige sa nej till euron

Sverige har inte euro som valuta. Bakgrunden är att en majoritet av svenskarna röstade nej till euron i en folkomröstning 2003. Men Sverige har inget undantag i EU:s fördrag utan ska införa euron när landet uppfyller EU:s krav. Det är de svenska politikerna som bestämmer om de vill driva frågan att Sverige ska införa euron.

Euro-omröstningen den 14 september 2003

  • 55,9 procent röstade nej
  • 42,0 procent röstade ja
  • 2,1 procent röstade blankt

Röstdeltagandet var 82,6 procent.

Väljarna tog ställning till frågan: "Anser du att Sverige ska införa euron som valuta?"

Sverige har inte infört euro som valuta utan det är kronan som är officiell valuta i Sverige. Men Sverige har till skillnad från Danmark och Storbritannien inget formellt undantag från att införa euron. Det innebär att Sverige enligt EU:s fördrag ska införa valutan när landet uppfyller de krav som EU ställer.

Sverige uppfyller inte EU:s krav för euro

För att införa euro som valuta måste ett land uppfylla vissa krav, de så kallade konvergenskriterierna. EU prövar regelbundet de länder som inte har infört valutan ännu.

Sverige har aldrig ansetts uppfylla kravet på stabil växelkurs. Det beror på att Sverige har valt att inte delta i den frivilliga växelkursmekanismen ERM2 som innebär att ett land knyter sin valuta till euron.

Politikerna följer resultatet i folkomröstningen

En anledning till att Sverige inte har euron som valuta är också resultatet av den svenska folkomröstningen om euron i september 2003. En majoritet (55,9 procent) av de som röstade ville då inte att Sverige skulle införa euron som valuta.

Inför folkomröstningen enades de svenska politikerna om att de skulle respektera resultatet i folkomröstningen. Det innebär att Sverige i dagsläget inte heller strävar efter att uppfylla de krav som EU ställer på ett land som ska införa euron.

Resultatet av folkomröstningen innebär alltså att Sverige fortfarande har kronan som officiell valuta. Sveriges riksbank bestämmer över den svenska penningpolitiken.

Det är de politiska partierna som väljer om de vill driva frågan att Sverige ska införa euron. Idag finns inga datum för en ny folkomröstning om euron.

Sverige inte med i eurogruppen men i övriga EMU

Sverige deltar inte i valutaunionen, det vill säga eurosamarbetet. Det innebär till exempel att Sverige inte är med på mötena när finansministrarna från euroländerna träffas i eurogruppen. Denna grupp träffas för att diskutera och besluta om frågor som berör de länder som har euro som valuta.

Men valutaunionen är endast en del av den ekonomiska och monetära unionen, EMU. Även om Sverige inte deltar i valutaunionen är Sverige med i de andra delarna av EMU. Det innebär att Sverige deltar i EU:s stabilitets- och tillväxtpakt och att Sverige följer EU:s riktlinjer om samordning av EU-ländernas ekonomiska politik.

Opinionen i Sverige mot euro

Statistiska centralbyrån (SCB) gör regelbundet mätningar av euro-opinionen i Sverige. Tendensen är att det är fler personer som är emot euron än som är för den. Men i maj 2009 skedde ett trendbrott. Då var det för första gången sedan 2002 fler som var för att införa euron än de som var emot. Efter det har trenden svängt igen. I november 2015 svarade cirka 75 procent att de skulle rösta nej till euron om det vore folkomröstning.

Riksdagen beslutade att Sverige skulle avvakta med euron

Riksdagen beslutade hösten 1997 att Sverige inte skulle delta i valutaunionen från starten 1999. Det avgörande argumentet var att väljarstödet ansågs vara för lågt. Riksdagen beslutade också att ett framtida beslut om att delta bör underställas väljarna antingen i ordinarie val till riksdagen, extra val eller i en folkomröstning. Inför beslutet hade regeringen tillsatt en utredning, den så kallade EMU-utredningen, som skulle analysera valutaunionen och förutsättningarna för Sverige att delta.

Folkomröstningen 2003 bekräftade hållningen att Sverige inte skulle delta i valutaunionen.

Argumenten mot vägde tyngre enligt EMU-utredningen

EMU-utredningen, eller Calmfors-utredningen som den också kallas, presenterade i oktober 1996 sitt betänkande om Sveriges deltagande i valutaunionen.

Utredningen konstaterade att det fanns både för- och nackdelar med ett svenskt deltagande. Utredningen ansåg i stort att politiska argument talade för ett deltagande och ekonomiska skäl talade mot. Men sammantaget bedömde utredningen att motargumenten vägde tyngre.

Ordförklaringar

EMU

EMU står för ekonomisk och monetär union. Alla EU-länder deltar i det ekonomiska samarbetet EMU, men alla har inte infört den gemensamma valutan euro.

Läs mer om EMU

Fördrag

Ett fördrag är ett avtal mellan länder. EU-samarbetet bygger på ett antal fördrag som EU-länderna har kommit överens om. I fördragen finns reglerna för hur EU-länderna ska samarbeta.

Läs mer om Fördrag

EU:s krav för att införa euron (konvergenskriterierna)

  • stabila priser
  • sunda offentliga finanser
  • stabil växelkurs
  • låga räntor

Landet ska även ha en lagstiftning som stämmer överens med EU:s regler om valutaunionen.

Senast uppdaterad: 2016-04-18

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.