Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Siluett över kända europeiska byggnader och texten EU-valet 25 maj 2014.

EU-valet 2014

Den 25 maj 2014 var det EU-val i Sverige. Då valde vi 20 ledamöter som ska representera oss väljare i Europaparlamentet i fem år framåt. Här kan du läsa mer om Europaparlamentet, vad ledamöterna i EU-parlamentet gör och vad som hände efter valet, när en ny EU-kommission valdes.

Vad händer efter valet?

I början av juli 2014 samlades EU-parlamentet för första gången för att välja talman och bestämma vem som ska sitta i vilket utskott. EU:s stats- och regeringschefer föreslog Jean Claude Juncker som ordförande för den nya EU-kommissionen. Den 15 juli valdes han av EU-parlamentet. Senare under hösten godkände parlamentet hela den nya EU-kommissionen. EU-kommissionens viktigaste uppgift är att föreslå nya lagar.

 • Första veckan i juli: Första sammanträdet

  Det nyvalda Europaparlamentet sammanträdde för första gången.

 • 15 juli: Europaparlamentet valde EU-kommissionens ordförande

  Europaparlamentet valde Jean Claude Juncker till ordförande för EU-kommissionen.

 • 29 september-7 oktober 2014: Utfrågningar i utskotten

  De som föreslagits att bli kommissionärer frågades ut av Europaparlamentets utskott.

 • 22 oktober: EU-parlamentet godkänner EU-kommissionen

  Europaparlamentet röstade om att godkänna hela den nya EU-kommissionen.

 • 1 november: Ny EU-kommission på plats

  Den 1 november påbörjade den nya EU-kommissionen med 28 ledamöter sitt arbete.

Valresultatet

Resultatet i EU-valet 25 maj 2014

Här kan du se vilka svenska partier som kom in och hur många platser de fick i Europaparlamentet efter valet i maj:

Centerpartiet 1 mandat
Feministiskt initiativ 1 mandat
Folkpartiet 2 mandat
Kristdemokraterna 1 mandat
Miljöpartiet 4 mandat
Moderaterna 3 mandat
Socialdemokraterna 5 mandat
Sverigedemokraterna 2 mandat
Vänsterpartiet 1 mandat

 

Personrösterna är färdigräknade och Valmyndigheten har publicerat den slutliga rösträkningen här:

Valmyndigheten - Val till Europaparlamentet - Valda

 

Läs mer om valresultatet i hela EU på Europaparlamentets webbplats:

Europaparlamentet - Resultat för EU-valet 2014

Stolpdiagram som visar valdeltagandet i EU-valen för Sverige och genomsnittet i EU åren 1979-2009.
Stolpdiagram som visar valdeltagandet i EU-valen för Sverige och genomsnittet i EU åren 1979-2009.

Ökat valdeltagande i Sverige

I Sverige minskade valdeltagandet lite i valen 1995 till 2004, men har sedan ökat 2009 och 2014. I EU i stort har trenden varit att valdeltagandet har minskat. 2014 var det nästan samma valdeltagande som i valet innan.

EU hade nio medlemsländer vid det första valet till EU-parlamentet 1979. Vid valet 2014 var 28 länder med i EU.

Om EU-parlamentet

Många små figurer som representerar de 751 ledamöterna i Europaparlamentet efter EU-valet.
Många små figurer som representerar de 751 ledamöterna i Europaparlamentet efter EU-valet.

Tillsammans har väljare i de 28 EU-länderna röstat fram 751 ledamöter. De ska representera väljarna i Europaparlamentet under de kommande fem åren, till 2019. EU-parlamentet är med och bestämmer om nya lagar i EU.

751 ledamöter från 28 länder

Olika stora cirklar med siffror som visar EU-ländernas olika antal ledamöter i Europaparlamentet efter valet.
Olika stora cirklar med siffror som visar EU-ländernas olika antal ledamöter i Europaparlamentet efter valet.

EU-länderna har olika antal ledamöter i Europaparlamentet. Hur många ledamöter som kommer från ett land beror på hur stor befolkning landet har. Tyskland, som är det folkrikaste landet i EU, har 96 ledamöter i parlamentet. Cypern, Estland, Luxemburg och Malta väljer sex ledamöter, som är det minsta antalet.

EU-parlamentet representerar väljarna i EU

Grafisk presentation med cirklar och boxar som visar hur EU-parlamentet lagstiftar tillsammans med ministerrådet i EU.
Grafisk presentation med cirklar och boxar som visar hur EU-parlamentet lagstiftar tillsammans med ministerrådet i EU.

EU-parlamentet lagstiftar tillsammans med ministerrådet i EU efter att EU-kommissionen har lagt ett förslag. För att hitta en kompromiss förhandlar de med varandra. EU-parlamentet är väljarnas röst och ministerrådet talar för de 28 regeringarna i EU. Reglerna gäller sedan i alla EU-länder.

Översikt över ledamöternas placering i Europaparlamentet, som visar hur ledamöterna sitter samlade i olika partigrupper.
Översikt över ledamöternas placering i Europaparlamentet, som visar hur ledamöterna sitter samlade i olika partigrupper.

Ledamöterna i Europaparlamentet

Ledamöterna i Europaparlamentet debatterar EU-frågor och arbetar fram nya EU-lagar. Varje ledamot är med i en partigrupp. I en partigrupp samlas ledamöter som har liknande åsikter.

I parlamentet sitter ledamöterna samlade i sina partigrupper, och inte utifrån vilket land de kommer. Vänsterpartier sitter till vänster och högerpartier till höger. De gröna och liberala partigrupperna sitter i mitten.

Frågor och svar