Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Siluett över kända europeiska byggnader och texten EU-valet 25 maj 2014.

EU-valet 2014

Den 25 maj 2014 är det EU-val i Sverige. Då väljer vi 20 ledamöter som ska representera oss i Europaparlamentet i fem år. Här kan du läsa mer om EU-valet, Europaparlamentet och vad ledamöterna i parlamentet gör.

Om EU-parlamentet

Många små figurer som representerar de 751 ledamöterna i Europaparlamentet efter EU-valet.
Många små figurer som representerar de 751 ledamöterna i Europaparlamentet efter EU-valet.

I valet till Europaparlamentet ska EU:s 400 miljoner väljare rösta fram 751 ledamöter. De ska representera oss i EU-parlamentet de kommande fem åren. EU-parlamentet är med och bestämmer om nya lagar i EU.

751 ledamöter från 28 länder

Olika stora cirklar med siffror som visar EU-ländernas olika antal ledamöter i Europaparlamentet efter valet.
Olika stora cirklar med siffror som visar EU-ländernas olika antal ledamöter i Europaparlamentet efter valet.

EU-länderna har olika antal ledamöter i Europaparlamentet. Hur många ledamöter som kommer från ett land beror på hur stor befolkning landet har. Tyskland, som är det folkrikaste landet i EU, väljer 96 ledamöter. Cypern, Estland, Luxemburg och Malta väljer sex ledamöter, som är det minsta antalet.

EU-parlamentet representerar väljarna i EU

Grafisk presentation med cirklar och boxar som visar hur EU-parlamentet lagstiftar tillsammans med ministerrådet i EU.
Grafisk presentation med cirklar och boxar som visar hur EU-parlamentet lagstiftar tillsammans med ministerrådet i EU.

EU-parlamentet lagstiftar tillsammans med ministerrådet i EU efter att EU-kommissionen har lagt ett förslag. För att hitta en kompromiss förhandlar de med varandra. EU-parlamentet är väljarnas röst och ministerrådet talar för de 28 regeringarna i EU. Reglerna gäller sedan i alla EU-länder.

Översikt över ledamöternas placering i Europaparlamentet, som visar hur ledamöterna sitter samlade i olika partigrupper.
Översikt över ledamöternas placering i Europaparlamentet, som visar hur ledamöterna sitter samlade i olika partigrupper.

Ledamöterna i Europaparlamentet

Ledamöterna i Europaparlamentet debatterar EU-frågor och arbetar fram nya EU-lagar. Varje ledamot är med i en partigrupp. I en partigrupp samlas ledamöter som har liknande åsikter.

I parlamentet sitter ledamöterna samlade i sina partigrupper, och inte utifrån vilket land de kommer. Vänsterpartier sitter till vänster och högerpartier till höger. De gröna och liberala partigrupperna sitter i mitten.

Så går EU-valet till

Den 22-25 maj 2014 är det Europaparlamentsval i alla de 28 EU-länderna. I Sverige är det val den 25 maj. Valet går till som ett "vanligt" val i Sverige. Du får ett röstkort hem i brevlådan och går till din vallokal. Den som vill kan förtidsrösta.

 • Från 10 april - brevrösta utomlands

  Från den 10 april kan du göra i ordning en brevröst och skicka från utlandet.

 • 25 april fastställs röstlängden

  Röstlängden bestäms utifrån uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister.

 • Från den 1 maj - rösta via bud

  Röstningen på utlandsmyndigheter kan börja. Även möjligheten att rösta via bud startar.

 • 7 maj börjar förtidsröstningen

  Nu kan du förtidsrösta i någon av röstningslokalerna för förtidsröstning runt om i Sverige. Ta med röstkortet och en id-handling!

 • 22-25 maj - val till EU-parlamentet

  Val till Europaparlamentet i EU:s alla 28 medlemsländer.

 • 22 maj - valdag

  Val i Nederländerna och Storbritannien.

 • 23 maj - valdag

  Val på Irland och i Tjeckien.

 • 24 maj - valdag

  Val i Slovakien och Tjeckien.

 • 25 maj - valdag

  Val till Europaparlamentet i Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Kroatien, Malta, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tyskland, Österrike, Ungern.

Stolpdiagram som visar valdeltagandet i EU-valen för Sverige och genomsnittet i EU åren 1979-2009.
Stolpdiagram som visar valdeltagandet i EU-valen för Sverige och genomsnittet i EU åren 1979-2009.

Valdeltagande i EU och Sverige

I Sverige minskade valdeltagandet lite mellan valen 1995 och 2004, men ökade sedan i valet 2009. I övriga EU-länder är trenden generellt att valdeltagandet fortsätter att minska.

EU hade nio medlemsländer vid det första valet till EU-parlamentet 1979. Vid valet 2009 var 27 länder med i EU.

Vad händer efter valet?

Direkt efter Europaparlamentsvalet räknas alla röster för att avgöra vilka som blivit valda. I juli 2014 samlas EU-parlamentet för första gången för att välja talman och bestämma vem som ska sitta i vilket utskott. När EU:s stats- och regeringschefer har föreslagit vem som ska bli ordförande för den nya EU-kommissionen ska EU-parlamentet välja den personen. Senare under hösten ska parlamentet godkänna hela den nya EU-kommissionen. EU-kommissionens viktigaste uppgift är att föreslå nya lagar.

 • I juni möts partigrupperna

  Ledamöterna i det nyvalda Europaparlamentet möts och bildar partigrupper.

 • Första veckan i juli: Första sammanträdet

  Det nyvalda Europaparlamentet sammanträder för första gången.

 • 14-17 juli: Europaparlamentet väljer EU-kommissionens ordförande

  När stats- och regeringscheferna har föreslagit vem som ska bli EU-kommissionens ordförande röstar parlamentet om den personen.

 • September 2014: Utfrågningar i utskotten

  De som föreslagits att bli kommissionärer frågas ut av Europaparlamentets utskott.

 • Oktober: EU-parlamentet godkänner EU-kommissionen

  Europaparlamentet röstar om de kan godkänna hela den nya EU-kommissionen.

 • 1 november: Ny EU-kommission på plats

  Den 1 november ska den nya EU-kommissionen med 28 ledamöter ta plats om allt går som planerat.

Datumen ovan är preliminära och kan komma att ändras.

Frågor och svar

Other languages