Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Har EU en ny handlingsplan för rättsliga frågor efter Stockholmsprogrammet?

2014 tog EU-kommissionen fram en plan för 2015-2020 som kallas "Agenda för rättsliga frågor för att stärka förtroendet, rörligheten och tillväxten inom EU". Enligt planen bör EU de kommande åren arbeta för att konsolidera, kodifiera och komplettera EU-lagstiftningen om rättsliga frågor.

Med konsolidera menar EU-kommissionen till exempel att den lagstiftning man kommit överens om inom EU ska genomföras i medlemsländerna och användas i praktiken. Kodifiera betyder till exempel att flera förordningar och direktiv förs samman i en rättsakt. Avslutningsvis vill EU-kommissionen se över den lagstiftning som finns och undersöka om den behöver kompletteras för att bli bättre.

EU:s arbetsprogram för rättsliga och inrikes frågor för åren 2010-2014 hette Stockholmsprogrammet. Det antogs av Europeiska rådet under det svenska ordförandeskapet 2009, där av namnet. Stockholmsprogrammet var det tredje i ordningen sedan 1999. Det ersatte Haagprogrammet som löpte ut 2009.

Stockholmsprogrammet innehöll bland annat riktlinjer för EU:s samarbete i straffrättsliga och polisära frågor, asyl- och invandringsfrågor, tullsamarbete och räddningstjänst.

Agenda för rättsliga frågor för att stärka förtroendet, rörligheten och tillväxten inom EU

Senast uppdaterad: 2016-04-29
Hittar du inte svar på din fråga?Ställ en fråga om EU