Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Är rättigheterna i stadgan verkligen rättigheter och vart vänder jag mig för att klaga?

Alla EU-länder och även EU-institutionerna ska respektera rättigheterna och principerna i stadgan, när de tillämpar EU-rätten. Stadgan gäller bara i fall som är kopplade till EU-rätten, i andra fall är det ländernas egen lagstiftning om skydd av grundläggande rättigheter som gäller.

Stadgan är en del av Lissabonfördraget som trädde i kraft 2009 men själva stadgan upprättades år 2000. Syftet med stadgan är att i ett dokument samla olika rättigheter, friheter och principer som EU erkänner, till exempel rätt till liv, frihet och säkerhet, tankefrihet och informationsfrihet. Däremot innebär inte stadgan att EU får fler uppgifter eller befogenheter än tidigare.

Om du anser att ett EU-land eller en institution brutit mot stadgan när det tillämpat EU-rätten kan du vända dig till EU-kommissionen. Kommissionen kan ta landet eller institutionen till EU-domstolen.

EU:s stadga för mänskliga rättigheter
EU-kommissionen - Strategi för att tillämpa stadgan
EU-kommissionen – EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna (eng)

 

Senast uppdaterad: 2016-05-02
Hittar du inte svar på din fråga?Ställ en fråga om EU