Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Handlingar från EU?

Hur får jag tag på handlingar från EU?

Europaparlamentet, ministerrådet och EU-kommissionen måste föra register över sina handlingar. Men om en handling är känslig förs den inte in i registret utan samtycke av den som har skrivit den.

Registren ska finnas tillgängliga via internet och många finns på EU:s webbportal. Om du vill ta del av någon handling kan du börja med att gå igenom dessa register. I många fall finns handlingarna tillgängliga direkt och du slipper skriva till institutionen med en ansökan.

Du ansöker skriftligen om att få ta del av de handlingar som inte är tillgängliga direkt. Du behöver inte berätta varför du vill ta del av handlingen.

Skriv ansökan på vilket av EU-språken som helst. Skicka den sedan till exempel med e-post till den institution som har handlingen. Ansökan måste vara tillräckligt utförlig för att handlingen ska kunna identifieras.

Inom 15 dagar ska du få besked om din ansökan har beviljats eller inte. Om du inte får ta del av dokumenten ska du få en förklaring. Du har då möjlighet att överklaga beslutet eller framföra klagomål till EU-ombudsmannen.

Begära ut EU-dokument

Senast uppdaterad: 2016-05-02
Hittar du inte svar på din fråga?Ställ en fråga om EU