Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Överklaga till EU-domstolen?

Jag vill överklaga mitt domstolsärende till EU-domstolen. Hur gör jag?

Det går i princip inte att överklaga ett ärende till EU-domstolen. EU-domstolens uppgift är att döma i tvister mellan EU:s institutioner (kommissionen, Europaparlamentet med flera) och EU:s medlemsländer.

En annan viktig uppgift är att hjälpa ländernas domstolar att tolka EU:s regler. Om en nationell domstol, till exempel en svensk tingsrätt, är tveksam till hur en regel ska tolkas kan den fråga EU-domstolen om råd. Det kallas att begära ett förhandsavgörande av EU-domstolen.

Du som enskild person, eller företagare, kan bara vända dig till EU-domstolen om EU:s institutioner har fattat ett beslut som direkt berör dig. Då ska du vända dig till tribunalen. Det kan till exempel handla om att kommissionen inte har gett dig tillgång till en handling.

EU-domstolen

Senast uppdaterad: 2016-05-02
Hittar du inte svar på din fråga?Ställ en fråga om EU