Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Vad gäller för äganderätt till mark?

Vilka regler har EU om äganderätt till mark?

Det finns inga EU-regler om äganderätt till mark eftersom EU inte får reglera rätten till egendom. Det framgår tydligt av Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt som säger att "fördragen ska inte i något hänseende ingripa i medlemsstaternas egendomsordning".

Däremot ställer EU krav på att medlemsländerna inte diskriminerar andra medlemsländers medborgare i dessa frågor. EU:s rättighetsstadga säger också att ingen får berövas sin egendom utom då samhällsnyttan kräver det.

EU:s fördrag
EU:s stadga för mänskliga rättigheter

Senast uppdaterad: 2016-05-02
Hittar du inte svar på din fråga?Ställ en fråga om EU