Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Vilken domstol ska jag vända mig till?

Vänder jag mig till EU-domstolen eller Europadomstolen om jag vill överklaga ett myndighetsbeslut?

Huvudregeln är att myndighetsbeslut bara kan överklagas upp till högsta och sista nationella instans. Det är endast om Sverige bryter mot internationella överenskommelser som det i särskilda fall är möjligt att gå vidare till internationell instans.

EU-domstolens huvudsakliga uppgift är att döma i tvister mellan medlemsländer och EU:s institutioner, samt att tolka EU-rätten. Det är i princip inte möjligt att överklaga ett enskilt ärende till EU-domstolen, med undantag för prövningar av beslut som EU:s institutioner fattat mot enskilda personer eller företag.

Ibland tar nationella domstolar hjälp av EU-domstolen för att tolka EU-regler om dessa har betydelse för ett mål. EU-domstolen dömer däremot inte i det enskilda målet.

Europadomstolen är Europarådets domstol. Den är alltså inte en EU-institution. En person som anser att hans eller hennes fri- och rättigheter enligt Europakonventionen om skydd av de mänskliga rättigheterna har kränkts kan klaga till Europadomstolen. Regeringen informerar om klagomål till Europadomstolen.

EU-domstolen
Europadomstolen för mänskliga rättigheter (eng)

Senast uppdaterad: 2016-05-02
Hittar du inte svar på din fråga?Ställ en fråga om EU