Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Kan ett land bli uteslutet ur EU?

Kan ett EU-land bli uteslutet ur EU om det bryter mot de mänskliga rättigheterna?

Ett EU-land kan inte bli uteslutet ur EU, men det kan förlora vissa rättigheter. Enligt artikel 6 i EU-fördraget bygger EU på frihet, demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna. Om ett medlemsland bryter mot dessa principer kan ministerrådet till att börja med slå fast att landet bryter mot de grundläggande rättigheterna och tipsa landet om hur situationen kan förbättras. Om problemen fortsätter kan ministerrådet besluta om att tillfälligt ta ifrån medlemslandet vissa av landets rättigheter, bland annat rösträtten i ministerrådet.

I mars 2014 beslutade EU-kommissionen om ett system för tidig varning som ska ge kommissionen möjlighet att tidigt inleda en dialog med en medlemsstat som riskerar att bryta mot grundläggande EU-principer.

Ett land som utesluts ur ministerrådet har kvar sina skyldigheter mot EU. Detta är reglerat i artikel 7 i EU-fördraget. Reglerna har aldrig använts.

Om ett land inte uppfyller de skyldigheter det har mot EU blir det en fråga för EU-domstolen. Det kan till exempel vara att landet inte betalar avgiften eller inte genomför de regler och lagar man beslutat om gemensamt.

Senast uppdaterad: 2016-07-07
Hittar du inte svar på din fråga?Ställ en fråga om EU