Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Varför Bryssel?

Var ligger EU:s institutioner och varför?

Det är EU:s medlemsländer som bestämmer var EU:s institutioner ska ligga. Det sker efter förhandlingar och genom tiderna har länderna haft svårt att enas om var institutionerna ska ligga. Ett tag fanns det tankar på att inrätta ett gemensamt säte för alla institutioner. Tankar som snart fick skrotas eftersom länderna inte kunde enas om vilken stad det skulle bli. 

I det fördrag som lade grunden till det europeiska samarbetet i början av 50-talet stod ingenting om var gemenskapens institutioner skulle ligga. Det skulle istället medlemsländerna enas om, något som visade sig vara svårt för grundarländerna Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Tyskland, Frankrike och Italien. Slutligen utsågs Luxemburg till tillfälligt säte för institutionerna. Det som idag är Europaparlamentet skulle dock ligga i Strasbourg. 

När samarbetet fördjupades några år senare skapades fler institutioner. Då enades länderna om att Bryssel, Luxemburg och Strasbourg tillfälligt skulle fungera som mötesorter för institutionerna i väntan på ett slutgiltigt beslut om gemensamt säte.

Under 60-talet fortsatte diskussionerna. I samband med att flera av institutionerna slogs ihop placerades de i Bryssel istället för i Luxemburg. För att kompensera Luxemburg beslutades att rådet under några månader om året skulle mötas där istället för i Bryssel och att vissa institutioner skulle ligga i Luxemburg. Även denna gång var det fråga om tillfälliga placeringar. 

År 1992 fattade EU:s dåvarande medlemsländer ett nytt beslut. Enligt beslutet ska:

  • Europaparlamentet ha sitt säte i Strasbourg. Utskottsmöten och extra mötesperioder ska dock hållas i Bryssel. Europaparlamentets sekretariat ska ligga i Luxemburg.
  • Ministerrådet ha sitt säte i Bryssel, men i april, juni och oktober möts rådet i Luxemburg.
  • EU-kommissionen ha sitt säte i Bryssel.

Sedan 1997 ingår beslutet i EU:s fördrag. För att ändra institutionernas säten krävs en fördragsändring, något som förutsätter alla EU-länders godkännande.

Kort om EU:s institutioner

EU:s fördrag - se protokoll (nr 6) om lokalisering av säten

Beslut från 1992 (eng, pdf)

Beslut från 1965

Senast uppdaterad: 2016-07-11
Hittar du inte svar på din fråga?Ställ en fråga om EU