Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Kriterier för euron?

Vilka är eurokriterierna och uppfyller Sverige dem?

För att införa euron och därmed delta i den tredje och sista etappen av EMU måste landet uppfylla de fyra ekonomiska kraven som kallas konvergenskriterierna. 

Kriterierna är att inflationen inte får vara mer än 1,5 procentenheter högre än den genomsnittliga inflationen i de tre medlemsländerna som har lägst inflation. Statsskulden får inte överstiga 60 procent av BNP och budgetunderskottet får inte vara större än 3 procent av BNP. De långa räntorna får inte vara mer än 2 procentenheter högre än den genomsnittliga långa räntan i de tre medlemsländerna som har lägst inflation. Det sista konvergenskriteriet är att den nationella valutans växelkurs ska ha deltagit i den europeiska växelkursmekanismen i två år innan inträdet i valutaunionen utan några större spänningar.

Sverige uppfyller tre av fyra kriterier. Sverige uppfyller inte det sistnämnda kriteriet eftersom Sverige har valt att inte delta i den europeiska växelkursmekanismen.

Sverige sa nej till euron

Senast uppdaterad: 2016-05-24
Hittar du inte svar på din fråga?Ställ en fråga om EU