Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Vad innebär finanspakten?

Syftet med den så kallade finanspakten är att öka euroländernas budgetdisciplin och förstärka den ekonomiska styrningen inom euroområdet. Euroländerna får bland annat inte ha större strukturellt budgetunderskott än 0,5 procent av BNP. Om ett euroland inte har infört budgetkraven i sin nationella lagstiftning kan EU-domstolen döma landet till böter. Vidare får EU-kommissionen rätt att tillrättavisa euroländer som inte följer de gemensamma budgetreglerna.

Finanspakten är ett mellanstatligt avtal och trädde i kraft den 1 januari 2013. Dess formella namn är Fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom ekonomiska och monetära unionen. Tanken är att det ska införlivas i EU:s grundfördrag och därmed bli en del av EU-rätten.

Euroländerna måste delta i pakten medan övriga EU-länder frivilligt kan välja att ansluta sig. Alla EU-länder förutom Storbritannien och Tjeckien har valt att skriva under pakten. Kroatien, som blev medlem den 1 juli 2013 i EU, deltar inte heller i finanspakten.

Sverige går med i EU:s finanspakt

Europeiska rådet - Finanspakten träder i kraft (eng)

Senast uppdaterad: 2016-05-31
Hittar du inte svar på din fråga?Ställ en fråga om EU