Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Hur kan den svenska vargjakten vara en EU-fråga?

Inom EU finns en mängd djurarter som av olika anledningar är hotade och därför ska skyddas från utrotning. Reglerna om detta finns i EU:s så kallade habitatdirektiv. Det är till exempel förbjudet att avsiktligt fånga, döda eller störa enskilda djur av de arter som är listade i direktivet. Den svenska vargen är med på listan och därmed skyddad.

Medlemsländerna får bara göra undantag från förbudet om det finns särskilda skäl, som till exempel att undvika allvarliga skador på skog eller gröda. EU-kommissionen har tidigare ansett att svensk vargjakt stridit mot EU:s regler om skydd av utrotningshotade djur.

Naturskydd och biologisk mångfald
Naturvårdsverket – Jakt på varg

Senast uppdaterad: 2016-05-17
Hittar du inte svar på din fråga?Ställ en fråga om EU