Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Vad är genomförandeakter?

EU:s medlemsländer är ansvariga för att genomföra EU:s regler på hemmaplan. Ibland anser ministerrådet och Europaparlamentet att EU-reglerna kräver ett enhetligt genomförande. I dessa fall får EU-kommissionen i uppgift att bestämma villkoren för genomförandet för EU-länderna i så kallade genomförandeakter.

Kommissionen beslutar om villkoren med hjälp av kommittéer som består av en ordförande från kommissionen och representanter från medlemsländerna. En kommitté kan besluta genom två olika tillvägagångssätt, granskningsförfarandet och det rådgivande förfarandet.

Ett granskningsförfarande används om reglerna har en allmän karaktär som till exempel medborgarinitiativet men även om det är en särskild åtgärd som handlar om till exempel jordbruk och fiske. Det rådgivande förfarandet är huvudregel och ska användas då granskningsförfarandet inte är lämpligt.

De olika kommittéerna kallas ibland för kommittologin. Arbetet i kommittologin kan jämföras med systemet i Sverige då regeringen kan få i uppgift av riksdagen att besluta om detaljerade bestämmelser för att genomföra en svensk lag.

EU-kommissionens genomförandeakter

Senast uppdaterad: 2016-05-24
Hittar du inte svar på din fråga?Ställ en fråga om EU