Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Föredragande i EU-parlamentet?

Vad gör en föredragande i EU-parlamentet?

För i princip i alla ärenden i Europaparlamentet utser utskottet en föredragande som ibland också kallas för rapportör.

En föredragande är en EU-parlamentariker som har till uppgift att formulera Europaparlamentets åsikt i till exempel ett lagstiftningsärende. För att göra det kan föredraganden sätta sig in i ämnet genom att bland annat samtala med olika berörda aktörer och åka på studieresor. Föredragande formulerar sedan sin åsikt om EU-kommissionens förslag.

Under lagstiftningsarbetet är föredraganden en viktig person som får mycket inflytande. Hon eller han försöker skriva en lagtext utifrån sina åsikter men texten ska också kunna få stöd av en majoritet av partierna i Europaparlamentet. Dessutom förhandlar föredragande i vissa lagstiftningsärenden med kommissionen och ministerrådet för att nå en godtagbar kompromiss innan omröstningen.

Föredragande blir ofta väl insatt i sitt ämne och följer inte sällan frågan om den återkommer för en ytterligare behandling i Europaparlamentet.

Europaparlamentet

Senast uppdaterad: 2016-05-24
Hittar du inte svar på din fråga?Ställ en fråga om EU