Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Vad är subsidiaritetsprincipen?

Finns det någon princip för att avgöra om en fråga ska beslutas på EU-nivå eller i medlemsländerna?

Subsidiaritetsprincipen används inom EU för att avgöra om en fråga ska beslutas på EU-nivå eller i medlemsländerna. Tanken är att beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt.

Principen gäller de områden där EU och medlemsländerna har delad befogenhet, alltså delar rätten att fatta beslut.

Praktiskt går det till så att de nationella parlamenten har möjlighet att kontrollera förslag till EU-lagstiftning. Om tillräckligt många parlament anser att lagförslaget strider mot subsidiaritetsprincipen ska det omprövas av ansvarig EU-institution.

EU-rättsliga principer

Senast uppdaterad: 2016-07-15
Hittar du inte svar på din fråga?Ställ en fråga om EU