Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Vad hände med pelarna?

Förut talade man om EU:s tre pelare. Vad har hänt med dem?

Tidigare beskrevs EU-samarbetet ofta i form av tre pelare:

  1. I den första pelaren (EG-pelaren) fanns de överstatliga frågorna, exempelvis miljö och jordbruk. EU-länderna har här lämnat över en del av sin beslutanderätt till EU.
  2. I den andra pelaren fanns den mellanstatliga utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP) där länderna måste vara eniga för att fatta beslut.
  3. I den tredje pelaren fanns straffrättsliga och polisiära frågor. Även här var många beslut mellanstatliga.

Pelarstrukturen försvann i och med Lissabonfördraget började gälla i december 2009. Nu kan man snarare dela in EU-samarbetet i överstatliga och mellanstatliga frågor. Utrikes- och säkerhetspolitiken är fortfarande mellanstatlig.

EU:s makt varierar mellan olika politikområden

Senast uppdaterad: 2016-05-24
Hittar du inte svar på din fråga?Ställ en fråga om EU