Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Vad kan få direkt effekt?

Vad menas med att en EU-regel har direkt effekt?

Direkt effekt är ett EU-rättsligt begrepp som innebär att enskilda kan hänvisa till EU-rätten inför nationella myndigheter och domstolar. För att en EU-rättslig regel ska kunna ha direkt effekt ska den vara så klar, otvetydig och ovillkorlig att det ska gå att utläsa rättigheter för enskilda.

Reglerna om direkt effekt är betydelsefulla på grund av att de flesta beslut i frågor där EU-rätten är aktuell eller tillämplig fattas på nationell nivå. Att enskilda har rätt att stödja sig på EU-rätten vid nationella domstolar är viktigt av rättssäkerhetsskäl och inte minst på grund av att enskilda har begränsade möjligheter att driva ett mål direkt vid EU-domstolen.

Direkt effekt har utvecklats genom praxis i EU-domstolen. Det har till exempel använts för att hävda rätten att betala korrekt moms, att resa till och arbeta i ett annat EU-land samt när det gäller märkning av kemikalier.

EU-rättsliga principer

Senast uppdaterad: 2016-05-24
Hittar du inte svar på din fråga?Ställ en fråga om EU