Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Vad vill EU-kommissionen göra 2016?

EU-kommissionen har presenterat ett nytt arbetsprogram. Vad innebär det?

Varje år antar EU-kommissionen en plan för de kommande tolv månadernas arbete, ett så kallat arbetsprogram. I slutet av oktober 2015 presenterade EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker kommissionens arbetsprogram för 2016, som är det andra arbetsprogrammet sedan den nuvarande kommissionen tillträdde. För den som vill följa EU-arbetet kan arbetsprogrammet vara en hjälp.

I arbetsprogrammet har EU-kommissionen samlat de förslag till nya EU-lagar och regler som den planerar att lägga fram under 2016. Kommissionen kommer bland annat att föreslå åtgärder för att hantera den pågående flyktingkrisen, genomföra en digital inre marknad, skapa jobb och ekonomisk tillväxt samt fördjupa den ekonomiska och monetära unionen.

Arbetsprogrammet innehåller totalt 23 nya förslag och ett trettiotal åtgärder för att förbättra EU-lagar som redan finns. Dessutom vill EU-kommissionen senast i april 2016 dra tillbaka eller ändra 20 lagförslag som Europaparlamentet och ministerrådet har börjat arbeta med. De är inte längre prioriterade eller så bedömer kommissionen att de inte längre har utsikter att antas.

Den nuvarande EU-kommissionen har valt att lägga fram färre förslag än den förra kommissionen för att den vill koncentrera sig på några områden som den tror kan bidra till att öka sysselsättningen och tillväxten.

Till grund för både det förra och det nya arbetsprogrammet finns tio politiska riktlinjer som Jean-Claude Juncker presenterade för Europaparlamentet i juli 2014, när han just hade valts till ordförande. EU-kommissionen vill till exempel öka sysselsättningen, skapa en energiunion och fördjupa den ekonomiska och monetära unionen. Att frihandelsavtalet med USA blir klart är också en av de tio prioriteringarna, liksom att göra EU till en starkare global aktör.

EU-kommissionens arbetsprogram med bilagor

EU-kommissionens 10 politiska prioriteringar

 

År

Antal förslag från EU-kommissionen

2010

316

2011

132

2012

129

2013

58

2014

29

2015

23

2016

23

Senast uppdaterad: 2016-05-24
Hittar du inte svar på din fråga?Ställ en fråga om EU