Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Vad vill EU-kommissionen göra 2017?

EU-kommissionen har presenterat ett nytt arbetsprogram. Vad innebär det?

Varje år antar EU-kommissionen en plan för de kommande tolv månadernas arbete, ett så kallat arbetsprogram. I slutet av oktober 2016 presenterade EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker kommissionens arbetsprogram för 2017, som är det tredje arbetsprogrammet sedan den nuvarande kommissionen tillträdde. För den som vill följa EU-arbetet kan arbetsprogrammet vara en hjälp.

I arbetsprogrammet har EU-kommissionen samlat de förslag till nya EU-lagar och regler som den planerar att lägga fram under 2017. Kommissionen kommer bland annat att föreslå åtgärder för att hantera migration och den pågående flyktingkrisen, genomföra en digital inre marknad, minska utsläppen från fordon och resor, bekämpa terrorism, skapa jobb och ekonomisk tillväxt, underlätta handel samt fördjupa den ekonomiska och monetära unionen.

Arbetsprogrammet innehåller totalt 21 nya större förslag och 18 nya åtgärder för att förbättra EU-lagar som redan finns. Ett drygt trettiotal lagförslag som redan är på gång vill kommissionen skynda på. Dessutom vill EU-kommissionen under 2017 dra tillbaka eller ändra 19 tidigare lagda lagförslag som Europaparlamentet och ministerrådet har börjat arbeta med och som inte längre är aktuella.

Efter att programmet har lagts fram arbetar kommissionen tillsammans med Europaparlamentet och ministerrådet med att komma överens om mål och prioriteringar för 2017. 

Grunden för både de två förra och det nya arbetsprogrammet är tio övergripande politiska riktlinjer. Dessa riktlinjer presenterade Jean-Claude Juncker när han valts till ordförande 2014.

EU-kommissionen vill till exempel öka sysselsättning och tillväxt, skapa en energiunion och fördjupa den ekonomiska och monetära unionen. Att frihandelsavtalet med USA blir klart är också en av de tio prioriteringarna, liksom att göra EU till en starkare global aktör.

EU-kommissionens arbetsprogram med bilagor (eng)

EU-kommissionens 10 politiska prioriteringar

 

År                Antal förslag från EU-kommissionen

2010            316

2011            132

2012            129

2013            58

2014            29

2015            23  

2016            23

2017            21

Senast uppdaterad: 2016-10-27
Hittar du inte svar på din fråga?Ställ en fråga om EU