Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Hur påverkar EU svenska kommuner?

EU och EU:s lagar påverkar de svenska kommunerna i allra högsta grad eftersom kommunerna måste följa EU-rätten, alltså de gemensamma lagarna och besluten inom EU.

Kommuner måste följa EU-regler om exempelvis kvalitet på luft och vatten, miljöhänsyn vid husbyggande och offentlig upphandling. Kommuner är skyldiga att se till att de inte bryter mot EU-rätten i sin verksamhet, till exempel när de fattar beslut som handlar om enskilda personer. Som arbetsgivare måste kommunerna följa EU:s regler om exempelvis arbetstider och arbetsmiljö.

I EU:s budget finns fonder och program som kommuner, landsting och regioner kan söka pengar från för olika projekt inom till exempel miljö, utbildning och utveckling av landsbygden.

Regering och riksdag ansvarar för att Sveriges nationella lagar stämmer överens med EU:s lagar. Om en kommun upptäcker att en lag strider mot EU-rätten ska kommunen följa EU-rätten, eftersom EU-rätten har företräde framför nationella lagar.

Kommerskollegium – inremarknadsguide för kommuner

Sveriges kommuner och landsting - EU påverkar lokalpolitiken


Senast uppdaterad: 2016-06-20
Hittar du inte svar på din fråga?Ställ en fråga om EU