Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Vad göra om myndigheter inte följer EU:s regler?

Vart vänder jag mig om jag tycker att en svensk myndighet har brutit mot EU:s regler när den har behandlat mitt ärende?

Om du anser att en svensk myndighet inte följer EU:s regler, och inte kan lösa problemet i kontakt med myndigheten, kan du vända dig till Justitieombudsmannen (JO) i Sverige. JO granskar om svenska myndigheter och tjänstemän har följt lagar och förordningar, det vill säga om handläggningen av ett ärende har skett på ett riktigt sätt. JO kan inte ändra en myndighets beslut, men myndigheterna följer ofta JO:s rekommendationer.

För att försöka ändra ett beslut som en myndighet har tagit kan du vända dig till domstol i Sverige. Om det är oklart hur en EU-regel ska tolkas kan domstolen i sin tur vända sig till EU-domstolen för att få ett så kallat förhandsavgörande. Du kan däremot inte själv vända dig direkt till EU-domstolen för att få en fråga utredd, utan det måste i så fall gå genom EU-kommissionen.

Om du tycker att ett EU-land, till exempel Sverige, inte följer EU:s regler kan du klaga till EU-kommissionen. Det kan leda till att kommissionen undersöker saken och i sista hand till att kommissionen väcker talan mot landet i EU-domstolen. Det är EU-kommissionen som beslutar om detta i så fall.

Senast uppdaterad: 2016-06-21
Hittar du inte svar på din fråga?Ställ en fråga om EU