Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Bestämmer EU om svensk kärnkraft?

Nej, EU bestämmer inte om kärnkraften i Sverige. Däremot deltar Sverige i samarbeten om kärnsäkerhets- och strålskyddsfrågor inom EU, till exempel så kallade stresstester av kärnkraftverk.

Grunden för EU:s arbete med kärnkraft finns i Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom-fördraget) som började gälla 1958. Syftet med Euratom-fördraget var att utveckla den fredliga användningen av kärnenergin. Fördraget innehåller bestämmelser om forskning, strålskydd och fördelningen av kärnbränsle inom unionen. Många delar i Euratom-fördraget är idag inte aktuella. Det som idag framför allt tillämpas i praktiken är delarna om strålskydd och kärnsäkerhet.

I Sverige är det Strålsäkerhetsmyndigheten som deltar i EU-samarbetet som rör kärnkraftverk.

Strålsäkerhetsmyndigheten - samarbete inom EU

Senast uppdaterad: 2016-06-20
Hittar du inte svar på din fråga?Ställ en fråga om EU