Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Vad är en subsidiaritetsprövning?

Vad innebär det att nationella parlament gör subsidiaritetsprövningar?

Subsidiaritetsprövning är när ett EU-lands nationella parlament prövar om ett EU-förslag ska beslutas på EU-nivå eller om det är bättre att förslaget behandlas på en nivå ”närmare” medborgarna, till exempel i det egna landets parlament eller på lokal nivå i kommunerna.

Prövningen som parlamenten gör baserar sig på den så kallade subsidiaritetsprincipen, eller närhetsprincipen som den också kallas. Principen innebär att ett beslut ska tas på den politiska nivå som kan fatta det mest effektiva beslutet, så nära medborgarna som möjligt.

När riksdagen och de andra parlamenten prövar EU-förslag utifrån subsidiaritetsprincipen är det inom områden där både EU och medlemsländerna har befogenhet att stifta lagar. De har så kallad delad befogenhet i dessa frågor. I den svenska riksdagen är det utskottet med bäst sakkompetens inom det aktuella området som gör prövningen.

Om en tredjedel av parlamenten i EU-länderna säger att ett lagförslag strider mot subsidiaritetsprincipen ska förslaget omprövas av EU-kommissionen.

Riksdagens arbete med EU

Senast uppdaterad: 2016-06-20
Hittar du inte svar på din fråga?Ställ en fråga om EU